X
Annons
X

Med samhällskontraktet har du accepterat överheten

"Inom idéhistorien talas om något som kallas samhällskontraktet, som skall ha varit intensivt diskuterat bland politiker och andra tänkare på 1700-talet. Vad var det för kontrakt?"

Läs mer om Harrisons historia
undefined
Foto: James Starling/IBL

Grundidén bakom "samhällskontraktet" (även benämnt "samhällsfördraget") var att alla människor ursprungligen hade levt i fullständig frihet. Då detta ledde till ständiga konflikter och krig hade folk accepterat en överhet som skulle sörja för fred och säkerhet. Så långt inga problem. Sedan skilde sig åsikterna. Hur skulle detta kontrakt upprätthållas i praktiken? Vem bar ansvaret? Vem hade makten? Under 1600-talet hade den statsteoretiska utvecklingen lett i två motsatta huvudriktningar.

Foto: James Starling/IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X