Henrik Sahl Johansson:Med litterär precision öppnas det ofattbara

Herta Müller, Witold Gombrowicz och Inger Christensen står i centrum för en ny avhandling om litterär precision.
Herta Müller, Witold Gombrowicz och Inger Christensen står i centrum för en ny avhandling om litterär precision. Foto: Lars Pehrson, Bohdan Paczowski, Ole Buntzen / TT 

Vad är egentligen det exakta i en exakt litterär beskrivning? Och finns det en likhet mellan konstens och naturvetenskapens precision? Dessa frågor ligger till grund för en ny avhandling i estetik som snarare än att ge tydliga svar väcker nya frågor.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den litterära precisionen är en storhet som är igenkännbar men undflyende – ett mått på den svindel som kan uppstå i mötet med vissa träffande formuleringar, men vars funktion är svår att förtydliga på annat sätt än att den är just ”precis”. Inom naturvetenskapen förknippar vi precision med den allt större förmågan att bestämma värdet på vår omgivning (bergets höjd, luftens temperatur, dygnets längd osv.); att bli mer exakt är en bärande princip i vår vilja att tämja världens vaghet. Ordet överfört till ett konstnärligt sammanhang antyder att det skulle finnas en liknande strävan inom litteraturen, en ansats där författaren genom fokuserat och framåtblickande arbete kommer allt närmare ett faktiskt tillstånd. Men vad är det tillstånd den litterära figuren försöker precisera? Vilken pil är det som träffar vilken tavla?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons