Recension

Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelserMed Jernbanan in i Bibeln

De underliga turerna i Hagarberättelsens triangeldrama i Bibeln blir mer begripliga genom en närläsning av Sara Lidmans ”Jernbaneepos”. Lina Sjöbergs doktorsavhandling tydliggör hur tre olika livshållningar står mot varandra.

Under strecket
Publicerad
Annons

Lina Sjöbergs doktorsavhandling, Genesis och jernet, i ämnet Gamla testamentets exegetik har kvaliteter som sällan utmärker akademiska avhandlingar. Konsekvent genomför hon vad hon föresatt sig, att skriva en bok som alla intresserade ska kunna läsa utan förkunskaper, hennes litterära framställningsform gör till och med de upprepningar som finns i boken acceptabla och meningsfulla, och hennes exceptionellt höga ambitionsnivå att ständigt informera läsaren om sina vägval och verktyg ger en klarhet som i sig verkar övertygande. Om vetenskaplig texttolkning definieras genom sin öppenhet, tydlighet och ärlighet i redovisningen av vägen fram till tolkningen så är hennes avhandling ett strålande exempel på vetenskap.

Lina Sjöberg undersöker samband mellan texter, mellan fem romaner av Sara Lidman, det så kallade ”Jernbaneeposet” (1 300 sidor), och två kapitel i Första Mosebok om Hagar, Sara och Abraham (två sidor). Det är läsaren som länkar samman den ena texten med den andra och därför blir undersökningen ett trepartssamtal mellan de två nämnda texterna och Lina Sjöberg. Den hermeneutiska medvetenheten är mycket hög och analysen genomförs noggrant och metodiskt.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons