Annons
Krönika

Mats Wickman:Med förtätning dör drömmen om den obegränsade staden

Under strecket
Publicerad

En accelererande förtätningsprocess pågår i Stockholm, liksom i Sveriges övriga större städer. Politiker från höger till vänster liksom deras tjänstemän pläderar för utvecklingen. Argumenten är bland annat att biltrafikens betydelse ska minskas genom att avstånden ska kortas och mer dynamik ska skapas i staden genom att allt fler människor samsas på en given yta.
Men problemet är att mer förtätning i form av högre hus som byggs inpå varandra skapar en sämre livsmiljö för invånarna, framför allt i den redan täta innerstaden. Det eftertraktade solljuset får svårt att nå ner till gator och lägenheter belägna långt ner i husen.

Även parkmark tas i anspråk för ny bebyggelse samtidigt som invånarna nyttjar sina parker allt mer frekvent och allt mer varierat: grillning, bollsporter, fysträning med mera. Skolelever som helt saknar skolgård eller där denna bebyggts tillbringar sina raster i parkerna. I dag besitter tomtmark i större städer stora ekonomiska värden – ju centralare, desto dyrare – och det får i hög grad styra exploateringsgraden.

Annons
Annons
Annons