Annons
X
Annons
X

Med facit i hand borde nazisterna fått nej

Partiledaren Stefan Jacobsson bränner EU-flagga vid högerextrema Svenskarnas Partis demonstration i Jönköping första maj.
Partiledaren Stefan Jacobsson bränner EU-flagga vid högerextrema Svenskarnas Partis demonstration i Jönköping första maj. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

SLUTREPLIK | NAZISTDEMONSTRATION

Ansvaret ligger hos de politiker som 2006 beslutade att rättsväsendets hatbrottsbekämpning inte längre skulle vara en prioriterad uppgift
Eric Rönnegård

Jag har tidigare kritiserat att nazistiska Svenskarnas parti fick Jönköpingspolisens tillstånd att demonstrera första maj.

Länspolismästare Håkan Sandahl i Jönköping skrev i en replik att polisen måste förhålla sig till lagar och rättspraxis som finns (Brännpunkt 28/4). Därför måste han bevilja tillstånd. Men begås hets mot folkgrupp ska, enligt vad han klargjorde i artikeln, ”Polisen ingripa mot dessa personer, direkt eller i ett senare skede. (…) Att sprida nazistiska uttryck eller symboler är brottsligt.”

Annons
X

Inget av detta blev dock synliggjort, det vill säga polisen ingrep inte under demonstrationen. Istället var det just spridning av nazism som Svenskarnas parti tilläts hålla på med under flera timmar på Jönköpings gator. De marscherade fram med flera stora fanor med sin partisymbol *”skräckhjälmen”. *De beskriver själva på ”SvP Vår partisymbol” sitt val av symbol:

Skräckhjälmen ”är en symbol för både liv och död vilket också symboliserar vikten av den politiska kamp vi för. Lyckas vi inte kommer svenskarna sakta men säkert att ersättas av andra folkslag vilket innebär slutet på vår del av mänsklighetens historia. (Hjälmen) var vidare en symbol som våra förfäder använde för att få styrka i strid och injaga skräck i sina fiender vilket passar väl in i den tid då etablissemanget mer än någonsin kommer att frukta det parti, den rörelse, som har för avsikt att byta ut det destruktiva styret mot ett som sätter svenskarna i första rummet. Att symbolen är en krigssymbol är också passande då det här är en politisk strid, utan tvekan vårt folks ödeskamp med tanke på att svenskarna som folk inte kommer att fortsätta existera i framtiden om inte en total avveckling av mångkulturen genomförs.”

Har denna symbol en koppling till nazism och dess rasideologi är de objektiva rekvisiten för hets mot folkgrupp uppfyllda. Polisen hade då omedelbart bort ingripa mot en pågående brottslighet där fängelse är normalstraffet.

Då skräckhjälmens syfte är att vara en ”krigssymbol” för de nazistiska idéerna bör den rimligen rättsligt hänföras till samma kategori som hakkorset. Vid allmänna sammankomster, där hatbrott riskerar förekomma, ska polisledningen ha tillgång till direktkontakt med justitiekanslern eller till av denne utsedd tjänsteman för eventuellt skyndsamma beslut rörande beslag av tryckta nazistsymboler.

**Av bilder på nätet **framgår att samma nazistsymbol förekom vid Svenskarnas partis demonstration i Jönköping 2013, utan att polisen då ingrep då skräckhjälmssymbolen bars runt i demonstrationen.

Därför, och då allvarliga ordningsstörningar också i övrigt hade förekommit, fanns i år skäl att med stöd av 2 kapitlet 25 paragrafen ordningslagen förbjuda årets demonstration. Detta då vid fjolårets demonstration av samma slag uppkommit svårare oordning, då allvarlig brottslighet också från arrangören och svårare oordning i övrigt hade förekommit.

**Det är inte de enskilda **poliserna som ska kritiseras för det som hände första maj i Jönköping. Ansvaret ligger hos de politiker som 2006 beslutade att rättsväsendets hatbrottsbekämpning inte längre skulle vara en prioriterad uppgift. Men ansvaret ligger också hos de länspolismästare som under senare år gett Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen tillstånd att demonstrera för nazism och nazistisk rasideologi. Lagarna till stöd för att säga nej har funnits men de har inte tillämpats.

När rättsväsendet svek i Jönköping visade kyrkorna att än finns det hopp för öppenhet, människovärde och humanitet. Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Frälsningsarmen och Pingstkyrkan samlade över 1000 personer i en manifestation mot nazism och det brutala våldet och för kristna och humana värden. Från Kristine kyrka och Sofiakyrkan ringde kyrkklockorna för att ”varna för faran”, under hela Svenskarnas partis demonstration för hat och lagstridig rasism. Senast den klangen hördes från svenska klocktorn var när nazisterna startade andra världskriget 1939. Det fanns mycket symbolik i klockringningen under första maj.

ERIC RÖNNEGÅRD

fd polisintendent

Annons
Annons
X

Partiledaren Stefan Jacobsson bränner EU-flagga vid högerextrema Svenskarnas Partis demonstration i Jönköping första maj.

Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X