X
Annons
X

Jesper Olsson: Med Eniac föddes moderniteten

En maskinist sköter Eniac, vars storlek tog ett helt rum i anspråk.
En maskinist sköter Eniac, vars storlek tog ett helt rum i anspråk. Foto: IBL

Universums bok är skriven på matematikens språk, konstaterade Galilei på tröskeln till vår modernitet. Bokmetaforen var inte ny, men innehållet hade han spetsat till en smula. Knappt hundra år senare skulle barockens store tänkare Gottfried Wilhelm von Leibniz hävda att allt som behövs för att lägga grunden till logik och aritmetik är ettor och nollor – en kunskapsteoretisk rakning med resonans. Och i dag stöter man, som bekant, på forskare som menar att dessa byggstenar är allt som behövs för att förklara universums uppbyggnad. All ontologi kan reduceras till matematisk information, till ett spel med signaler och brus, till strömbrytare: av eller på.

En maskinist sköter Eniac, vars storlek tog ett helt rum i anspråk.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X