Annons

Med betyg får vi kunskap

Under strecket
Publicerad

Som en sfinx, komplett utrustad med ett mystiskt leende och gåtfull information, står han där, nationalekonomen Jonas Vlachos som tillsammans med kollegan Erik Grönqvist gjort en rapport åt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Igår presenterades resultaten hos tankesmedjan Fores. Regeringens utredare Sigbrit Franke, som ger sitt förslag till ny lärarutbildning på onsdag, kommenterade.

Nationalekonomernas rapport sätter myror i skallen på alla närvarande. Att dagens nyblivna högstadielärare är sämre rustade vad gäller såväl ledarskap och avgångsbetyg på gymnasiet som kognitiv förmåga är det få som ifrågasätter. Det rimmar med den kritik vi hört länge. Svårare att begripa – och dra några slutsatser av – är resultaten när lärarnas förmågor ställs i relation till elevernas prestation. Manliga lärare med höga gymnasiebetyg får tex alla typer av elever att prestera bättre, medan kvinnliga lärare med fina betyg faktiskt har en liten, men statistiskt signifikant, negativ påverkan på pojkar.

Annons
Annons
Annons