Med betoning på kronprinsessan

Under strecket
Publicerad
Annons

Att egendomliga och mer eller mindre privata betoningar av svenska ord irriterar och väcker löje visar de många mejl jag fått efter min förra språkspalt. Bland många exempel på betoningsfadäser väljer jag en från Peter Cassirer. Han har i uppläsningar av böcker hört de skrattframkallande uttalen curricu´lum vitae, hete´rosexuell och cice´ron. Att man irriterar sig på uttal i ljudböcker är naturligt – uppläsarna utför ett arbete som de får betalt för och bör därför kontrollera det korrekta uttalet av ord de känner sig osäkra på. Själv tycker jag särskilt illa om ofoget att uttala franska namn och ord som om de vore engelska. Det heter inte Pläjs de la Concorde!

Finns det ingen som kan säga till journalister och andra att man inte ska säga kro´nprinsessan utan kronprinse´ssan, utbrast en god vän nyligen. Men när jag googlade i frågan upptäckte jag att det fanns de som hade en helt annan uppfattning. Deras fråga löd: Varför använder journalister det konstiga uttalet kronprinse´ssan?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons