Annons

Med begränsade resurser måste vi prioritera

Under strecket
Publicerad

**Slutrapporten från FN:s **klimatpanel (IPCC) är nu publicerad och berättar för oss att det kommer att kosta upp till 4 procent av BNP år 2030, 6 procent år 2050 och 11 procent år 2100 att begränsa CO₂ till 2°C-gränsen. Detta under förutsättning att ”alla världens länder påbörjar begränsningarna omedelbart, att koldioxidpriset är enhetligt över hela jorden och att alla nyckelteknologier finns tillgängliga”. De orimligt höga kostnader för nuvarande åtgärder som IPCC rapporterar gäller alltså bara under bästa tänkbara förutsättningar. Utan uppfyllelse av dessa otroligt optimistiska antaganden kommer kostnaderna ytterligare att rusa i höjden.

Om vi inte gör någonting alls kommer kostnaderna för de skador som orsakas av klimatförändringarna att stanna vid mindre än 2 procent av BNP ungefär år 2070, medan kostnaden för att göra någonting troligen kommer att vara högre än 6 procent av BNP vid samma tid enligt IPCC:s rapport. Nuvarande föråldrade klimatpolitik orsakar alltså mer skada än vad själva klimatförändringarna gör.

Annons
Annons
Annons