Annons

Gunnar Wetterberg:Med 1800-talet som guide till globaliseringen

Den förra stora globaliseringsvågen både ökade och utjämnade välståndet i världen. Med en historisk snarare än teoretisk utgångspunkt skapar ett tankeväckande arbete förhoppningar om att den på

Publicerad

I dag, nästan två år efter demonstrationerna i Seattle, samlas världens handelsministrar i Doha i Qatar för att diskutera en ny förhandlingsrunda. Det har funnits åtskilligt av goddag yxskaft i debatten om globaliseringen.

Medan motståndarna anfört konkreta exempel på frihandelns förmenta farlighet, så har den öppna ekonomins vänner ofta försvarat sig med abstrakta resonemang och teorier. Men så behöver det inte vara. Det mest tankeväckande arbetet om globaliseringen kom för något år sedan. Trots WTO-bråken har det inte fått någon uppmärksamhet här, fastän Sveriges utveckling får en belysning och sätts in i ett sammanhang som går utöver det vanliga. Kevin O'Rourke och Jeffrey Williamson har vänt sig till det nära förflutna i Globalization and History. The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy (MIT Press, 343 s).

Annons
Annons
Annons