X
Annons
X
Krönika

Lars Ring: McDonagh för eljest för svenska scener?

**Alla som har läst **Torgny Lindgren vet hur han använder begreppet eljest. Det att vara annorlunda, liksom bortom det vanliga – på gott och ont. Eljest är en beskrivning av ett ur social isolering odlat utanför- och särskap som jag inbillar mig följer det välkända spritbältet som går över Ryssland, genom Skandinavien till Irland. Ensamma människor har fallit ur normer och grupptryck, blivit sina egna skapelser och skapat skrönor som bildat egna mytologiska världar.

Martin McDonagh är visserligen engelsman men har irländska föräldrar. Han slog igenom på 1990-talet med en svit pjäser från den irländska landsbygden, bland andra "The beauty queen of Leenane" och "The cripple of Inishman". Pjäser med en rad märkliga rollfigurer, helt klart mycket eljest. Eländiga människor som drömmer sig bort medan man svär allt vad tygen håller, språket härbärgerar ett våld som speglar den dåtida irländska verkligheten men också en rad individer som drömmer och hankar sig fram. Yviga barnbarn till dramatikern Yeates, om man så vill.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X