X
Annons
X

Mayafolkets röster ekar i ny forskning

Bibel på nauhatl med aztekiska symboler från 1500-talet.
Bibel på nauhatl med aztekiska symboler från 1500-talet.

Det folk som Hernán Cortés och hans mannar mötte när de 1519 kom till Tenochtitlan, dagens Mexico City, har gått till historien som azteker. Men ordet aztek är en sentida konstruktion. Invånarna i Tenochtitlan talade om sig själva som mexica. Ibland såg de sig som en del av en större folkgrupp - nahua - vilka talade ett gemensamt språk: nahuatl. Språket var mycket spritt i Mesoamerika, ett kulturområde som utgjordes av södra halvan av Mexiko, nuvarande Guatemala, Belize, El Salvador och delar av Honduras. Men invånarna i området talade också en mängd andra språk, framför allt olika varianter av maya.

Bibel på nauhatl med aztekiska symboler från 1500-talet.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X