Annons
X
Annons
X

Stöd till opålitlig el har sänkt Vattenfall

Det är inte Vattenfalls fel att energimarknaden i Europa inte fungerar. Det krävs nu en verklig diskussion om subventioner och energislag. Låt nedskrivningarna i Vattenfall bli ett startskott för blocköverskridande överläggningar om hur Sverige ska klara utmaningarna, skriver Mats Odell (KD), näringsutskottet.

BRÄNNPUNKT | VATTENFALL

Opålitlig och i grunden dyr el subventioneras så till den milda grad att hela elmarknaden kortslutits.
Mats Odell

En politiskt kortsluten elmarknad där grön el garanteras lönsamhet medan marginalerna på traditionell el pressas av låga elpriser är bara en av flera viktiga orsaker till Vattenfalls problem efter Nuon-förvärvet. Att skapa stabila och förutsägbara spelregler för elproduktionen i Europa och successivt fasa ut snedvridande subventioner är den viktigaste frågan för den som verkligen vill slå vakt om Vattenfalls framtid och inte bara plocka billiga politiska poäng. Låt problemen i Vattenfall bli startskottet för seriösa blocköverskridande förhandlngar om framtidens energi- och klimatutmaningar.

Vattenfalls senaste delårsrapport med åtföljande nedskrivningar har följts av en lika förväntad som ofruktbar politisk träta. Senast var det Mikael Damberg (S) som bidrog till pajkastningen (
Brännpunkt 27/7), utan att med ett ord beröra orsaken till situationen eller vad som ska göras åt den.

Annons
X

Dessförinnan gjorde Finansmarknadsminister Peter Norman (M) ett lovvärt försök att lyfta blicken mot de låga elpriserna som pressar Vattenfalls gasverksamhet (
Brännpunkt 26/7). Det är dock bara en del av ett större problem där flera normala marknadsfunktioner satts ur spel.

Orsaken till pressade elpriser i Europa är lågkonjunktur kombinerat med en ökande mängd subventionerad el som garanteras intäkter oavsett den rådande efterfrågan. Det senare har lett till en markant ökning av utbudet av sol- och vindenergi, vilket givetvis har sina positiva sidor. För varje dag tillförs därtill ny subventionerad el – trots att behovet av ny produktionskapacitet dämpas av den ekonomiska krisen.

Den subventionerade elproduktionen bidrar till stora störningar på Europas elbörser. Varje gång det börjar blåsa störtdyker elpriserna, vilket tidvis tvingar priset under noll för att elöverskottet ska gå åt. Detta drabbar dock inte vind- och solenergin, som på olika sätt garanteras inkomster oavsett elpris. Nu höjs röster i bland annat Polen och Tjeckien för att stoppa integrationen av den europeiska elmarknaden, och därigenom förhindra att billig tysk vindkraftsel dumpas på export.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sammantaget har detta skapat en häxbrygd med enbart förlorare. Vattenfall och andra traditionella elproducenter som räknat med stabila priser på baskraft från kol, gas och kärnkraft får sina kalkyler förstörda av det elöverskott som den subventionerade elen ger. Elkunderna får samtidigt inte del av de fallande priserna, utan tvingas betala allt mer för den gröna omställningen. I Tyskland uppgår subventionen till vind- och solenergi numera till drygt 40 öre per kilowattimme, vilket omräknat till svenska förhållanden skulle motsvara ungefär fyrtio miljarder per år eller nästan 9 000 kronor per hushåll.

  För Nuons del förvärras situationen av att de låga priserna på klimatutsläpp gör naturgasen mindre lönsam än den smutsiga kolkraften. När den fossilfria kärnkraften nu stängs i Tyskland ökar därför kolet mest, samtidigt som många naturgaskraftverk hotas av nedläggning. I Tyskland förbereds därför subventioner av naturgas för att garantera att det finns tillgänglig produktionskapacitet när sol- och vindkraften står stilla. Sammantaget är det nedslående resultatet att de tyska koldioxidutsläppen ökar – trots de marknadsstörande subventionerna av grön el.

  Den samlade bilden av elmarknaden i Europa är inte smickrande, och för många energiföretag är situationen ohållbar. Detta är varken Vattenfalls eller någon enskild svensk regerings fel. Det beror på en helt felaktig energipolitik på kontinenten. Opålitlig och i grunden dyr el subventioneras så till den milda grad att hela elmarknaden kortslutits. Priserna på elbörsen dumpas samtidigt som elkunderna tvingas betala allt mer för elen.

  Det svensk-norska systemet med elcertifikat har många fördelar framför prisgarantier. Men om den svenska elmarknaden börjar uppvisa samma tendenser som den tyska så kan de bli svåra att fasa ut som planerat. Naturskyddsföreningen vill se subventioner liknande de i Tyskland utan att med ett ord nämna att Sverige redan sen många år har EU:s, utan jämförelse klimatsmartaste el (
  Brännpunkt 3/8). Den utveckling vi ser i Europa kan därför vara en verklighet även i Sverige om några år. Det är betydligt mer komplicerat att integrera väderberoende gröna el än vad många vågat erkänna. Klimatproblemet måste angripas med kraft, men fel genomfört förspills lätt enorma belopp, ibland till ingen nytta för klimatet och till ett orimligt högt pris för både konsumenter och samhällsekonomin. Nuon är ett exempel på detta.

  Det är dags för en diskussion om de verkliga problemen och hur de ska lösas. Satsningar bör i första hand ske på energislag som har hög tillgänglighet, tillförlitlighet och låga klimatutsläpp – inte på mer smutsig eller opålitlig produktion.

  Låt därför nedskrivningarna i Vattenfall, som flera regeringar bär ansvar för, bli startskottet för seriösa blocköverskridande överläggningar om hur Sverige ska klara framtidens energi- och klimatutmaningar.

  MATS ODELL (KD)

  ordförande i riksdagens näringsutskott

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X