Annons

Stöd till opålitlig el har sänkt Vattenfall

Det är inte Vattenfalls fel att energimarknaden i Europa inte fungerar. Det krävs nu en verklig diskussion om subventioner och energislag. Låt nedskrivningarna i Vattenfall bli ett startskott för blocköverskridande överläggningar om hur Sverige ska klara utmaningarna, skriver Mats Odell (KD), näringsutskottet.

Under strecket
Publicerad

En politiskt kortsluten elmarknad där grön el garanteras lönsamhet medan marginalerna på traditionell el pressas av låga elpriser är bara en av flera viktiga orsaker till Vattenfalls problem efter Nuon-förvärvet. Att skapa stabila och förutsägbara spelregler för elproduktionen i Europa och successivt fasa ut snedvridande subventioner är den viktigaste frågan för den som verkligen vill slå vakt om Vattenfalls framtid och inte bara plocka billiga politiska poäng. Låt problemen i Vattenfall bli startskottet för seriösa blocköverskridande förhandlngar om framtidens energi- och klimatutmaningar.

Vattenfalls senaste delårsrapport med åtföljande nedskrivningar har följts av en lika förväntad som ofruktbar politisk träta. Senast var det Mikael Damberg (S) som bidrog till pajkastningen (
Brännpunkt 27/7), utan att med ett ord beröra orsaken till situationen eller vad som ska göras åt den.

Annons
Annons
Annons