Annons

”Matchningen måste fungera mycket bättre”

Vårt mål är att svara på varför människorna utanför arbetsmarknaden inte hittar fram till jobben och leverera svar på hur de i stället kan nå fram till att vara med och bygga Sverige. Det skriver företrädare för nybildade Matchningskommissionen.

Under strecket
Publicerad

Det råder brist på kyl- och värmepumpstekniker.

Foto: Colourbox Bild 1 av 1

Det råder brist på kyl- och värmepumpstekniker.

Foto: Colourbox Bild 1 av 1
Det råder brist på kyl- och värmepumpstekniker.
Det råder brist på kyl- och värmepumpstekniker. Foto: Colourbox

Avståndet mellan ett utanförskap och ett stabilt jobb med trygg försörjning måste bli kortare. Vi har bildat Matchningskommissionen därför att vi ser att det trots goda viljor och politiska initiativ alltjämt finns ett stort avstånd mellan ett liv i utanförskap, i synnerhet för personer med utländsk härkomst, och att nå fram till de bristyrken vi har i Sverige. Yrken som erbjuder både god lön och stabila villkor och som det går att få efter en yrkesutbildning från gymnasieskolan, Komvux eller yrkeshögskolan. Vi ska leverera svar hur fler kan nå fram till att vara med och bygga Sverige.

Annons
Annons
Annons