Annons

Mätbarheten skapar en falsk bild av skolan

Övertron på effektivisering och mätbarhet skapar en missvisande bild av skolan värld. Dessa direktiv uppifrån förbiser också konsekvent de som driver den svenska skolan – lärarna, skriver de båda gymnasielärarna Johan Lundström och Pär Larsson.

Under strecket
Publicerad

Skolverket publicerade nyligen sina Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår att utvecklingsarbete inom skolan bör utgå från tre instanser: Skolverket, huvudmannen (kommunen/utbildningsföretaget) samt den enskilda skolan. Beslut om hur man förbättrar skolan ska alltså baseras på de nationella målen och analyser av utvecklingsbehov på huvudmannanivå och på skolnivå.

Så gör man inte i Sverige idag. I stället initierar nu många kommuner och utbildningsföretag ett utvecklingsarbete som utgår från näringslivets effektiviseringsmodeller. Modeller där målen för utvecklingen varken hämtas från de nationella styrdokumenten, aktuell forskning eller de enskilda skolorna i regionen – utan från exempelvis fordonsindustrin.

Annons
Annons
Annons