Annons

Mats Johansson (1951–2017):Massförströelse hotar Sveriges medielandskap

Trots ett gott tidningsår 2005 pekar den längre trenden mot sämre lönsamhet och färre läsare. Många bedömare beskriver dagspressens framtid som dyster, medan andra menar att papperstidningens betydelse som leverantör av kvalificerad kunskap kommer att bestå.

Under strecket
Publicerad

Är svensk dagspress i fara? Frågan kan tyckas märklig mot bakgrund av det goda tidningsåret 2005. Många tidningar rapporterar rekordresultat och särskilt i de stora regionstäderna tycks tryckpressen fortfarande fungera som en sedelpress. Upplagorna har stabiliserats. Centerpresskoncernen såldes i höstas till fantasipris, vilket tyder på höga förväntningar på framtiden för papperstidningen.

Men enstaka år tecknar inte hela bilden. Studerar man förändringen över konjunkturcykler visar det sig att sedan några decennier har både total upplaga och genomsnittlig lönsamhet i svensk dagspress minskat för varje period. Enligt siffror från medieforskaren Karl Erik Gustafsson för den senaste presstödsutredningen (januari 2006) passerade dagspressen toppen redan i slutet av 80-talet. Sedan dess har 15 procent av den samlade upplagan försvunnit för de högfrekventa tidningarna (4-7 nr/vecka). Tar man hänsyn till befolkningsökningen motsvarar det en fjärdedel av upplagan, en minskning från 536 ex per tusen invånare till 407. Lönsamheten (nettomarginalen) har över cyklerna sjunkit från i snitt 9 procent till neråt 6-7 procent.

Annons
Annons
Annons