Massdöden i Öresund – en gåta för forskarna

Märlkräftan har försvunnit från Öresund och ersatts av ormstjärnan.
Märlkräftan har försvunnit från Öresund och ersatts av ormstjärnan. Foto: Peter Göransson och Johan Nilsson/TT

De kallas havets maskrosor och har tagit över de djupa bottnarna i Öresund och Kattegatt. En myriad av rörlevande kräftdjur täckte länge stora delar – men nu har de försvunnit. Trots trålningsförbud så kommer de inte tillbaka.

Under strecket
Publicerad
Biologen Peter Göransson har sett allt färre arter på de djupare bottnarna i Kattegatt och Öresund

Biologen Peter Göransson har sett allt färre arter på de djupare bottnarna i Kattegatt och Öresund

Foto: Ossian Sandin
Märlkräftan Happloops tubicola återfanns tidigare i stora djursamhällen på de djupa bottnarna i både Kattegatt och Öresund men har ersatts av vad som beskrivs som havets maskrosor, ormstjärne-samhällen. På bilden Amphiura chiajei.

Märlkräftan Happloops tubicola återfanns tidigare i stora djursamhällen på de djupa bottnarna i både Kattegatt och Öresund men har ersatts av vad som beskrivs som havets maskrosor, ormstjärne-samhällen. På bilden Amphiura chiajei.

Foto: Peter Göransson
Annons

När den danska marinbiologen C G J Petersen stävade ut för att kartlägga bottnarna i Kattegatt och Öresund upptäckte han snart stora områden med de artrika märlkräftssamhällena Haploops.

I dag – ett drygt sekel senare – anses de vara närmast försvunna, för att istället ha ersatts av mindre artrika ormstjärne-samhällen. Orsaken har länge varit en gåta för de biologer och forskare som följt i Petersens fotspår. En av dem är Peter Göransson som sedan 1980-talet utfört miljöundersökningar i både Kattegatt och Öresund.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons