Annons
Kommentar

Clemens Poellinger:Marta Kuzma är att gratulera till toppjobbet på Yale

Under strecket
Publicerad

När amerikanska Marta Kuzma till sommaren efter fyra korta terminer som rektor för Kungliga konsthögskolan, KKH, i Stockholm lämnar Skeppsholmen bakom sig är det bara att gratulera. Uppdraget som ny prefekt (dean) på Yale School of art är ett toppjobb där hon som första kvinna på posten tar över efter veterancuratorn Robert Storr.

Under hennes korta tid på konsthögskolan hann hon genomföra genomgripande förändringar i skolans organisation i syfte att internationalisera arbetet. Enligt källor hade hon i början starkt stöd bland personal och studenter. Men det är mycket lätt att föreställa sig den stora utmaning som ligger i att som utomstående jämka ihop rollen som konstnärlig visionär med allt som förväntas av en svensk myndighetschef: byråkratisk kompetens, traditionellt demokratisk ledarstil med platta hierarkier och konsensuskultur. I december fick utbildningsdepartementet en inlaga med 13 bilagor insända av pseudonymen ”Stora delar av KKH:s personal”. Klagomålen rörde toppstyrning, straffkultur och ”skräckvälde”.

Annons
Annons
Annons