Annons

Marknadsvillkor kan utveckla biblioteken

Publicerad

Läskunnigheten är central för utbildning och kunskapsutveckling. Tyvärr har frivilligläsningen minskat bland ungdomar och då framför allt pojkar. Det, bland annat, gör att läsförståelsen har minskat hos Sveriges elever. Läslust och tillgängligheten av böcker måste upp på agendan. Särskilt i en tid då biblioteksbesöken bland 10-18-åringar minskar, (SCB 2009).

Alla duktiga bibliotekarier arbetar säkerligen efter bästa förmåga utifrån de förutsättningar som finns, men statistiken talar sitt tydliga språk, biblioteken håller inte måttet när det kommer till att erbjuda sina kunder, biblioteksbesökare, vad de efterfrågar.

Annons
Annons
Annons