Annons
Ledare

Maria Ludvigsson:Marknadshyror är mer rättvist

Under strecket
Publicerad

Det är alldeles riktigt att hyror kommer att gå upp om hyressättningen blir friare. Inledningsvis. Priset stiger för att kompensera brister och dra investeringar till branschen. Men när utbudet ökar kommer hyrorna med all sannolikhet att sjunka under en längre period. Båda effekterna är oundvikliga när en överreglerad marknad mjukas upp och görs friare. Vilket måste ske, och det är inte för mycket marknad som ställt till bostadssektorn, utan ett för litet utrymme för utbud och efterfrågan att mötas. Assar Lindbeck var i högform när han i går på Bokriskommitténs seminarium bjöd på en tydlig genomgång av varför och hur en övergång till friare hyressättning bör gå till.

Med pedagogiska diagram och exakta resonemang kunde Lindbeck beskriva vad bostadsbristen beror på liksom hur den skulle minska om prismekanismerna tilläts vägleda byggande och hyressättning. Professorn hade förvisso helt rätt i sin kommentar om den lilla anteckningstavlan han hade att tillgå för sin presentation – den var för liten för att rymma all hans kunskap – men lyckades trots det begränsade utrymmet göra saken tydlig.

Annons
Annons
Annons