Marknader på is vanligt under ”lilla istiden”

Senmedeltidens och den tidigmoderna tidens vintrar var så kalla att man kunde utnyttja isar som marknadsplatser.

Under strecket
Publicerad
Man har hittat dokumentation om marknader på is till exempel i Uppsala och Strängnäs.

Man har hittat dokumentation om marknader på is till exempel i Uppsala och Strängnäs.

Foto: Anders Good/TT
Dick Harrison.

Dick Harrison.

Foto: TT
Karl IX syntes på Samtingsmarknaden, när han ännu var hertig Karl.

Karl IX syntes på Samtingsmarknaden, när han ännu var hertig Karl.

Annons

Fråga: ”Jag hört att det förr var vanligt att det arrangerades stora marknader på isen vid mellansvenska städer. Är det sant? Riskerade inte isen att brista?”

Dick Harrison: Ja, det är sant, och nej, isen riskerade inte att brista. Dagens vintrar är mycket milda jämfört med de som rådde under ”lilla istiden” under senmedeltiden och tidigmodern tid, och det var sällan eller aldrig svårt att arrangera stora marknader på de öppna ytor som isen skapade under vinterhalvåret.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons