Annons
X
Annons
X

Skyhöga förväntningar på Draghi inför ECB-möte

Det drar ihop sig till ytterligare ett räntemöte i Frankfurt. Återigen är förväntningarna högt uppskruvade på att ECB-chefen Mario Draghi ska leverera en mirakelkur. Återigen finns risken att Draghi gör finansmarknaden besviken.

Riksbankens minusränta
[object Object]
ECB-chefen Mario Draghi står återigen i rampljuset inför centralbankens nästa räntebesked den 10 mars. Foto: Geert Vanden Wijngaert

Det är ett komplicerat läge när Europeiska centralbanken nästa vecka samlar sina högsta chefer för att fatta räntebeslut. Inflationen i euroområdet fortsätter att vara låg, februarisiffran var minus 0,2 procent, och inflationsförväntningarna faller.

ECB-chefen Mario Draghi har också tydligt utlovat mer åtgärder. Önskelistan från finansmarknaden är lång, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

– Förväntningarna är att ECB ska utöka och förlänga sina stödköp av räntepapper. ECB väntas också sänka inlåningsräntan ytterligare ner till minus 0,5 procent. Vi tror att det blir en tvådelad sänkning där den nya lägre räntan bara gäller på större och nyinsatta belopp. En liknande manöver har gjorts av den japanska centralbanken.

Annons
X

Varför vore det bra?

– Negativa räntor påverkar banksektorn negativt och många av Europas banker är i dåligt skick. Om man skulle göra en tvådelad sänkning skulle det kunna sänka värdet på euron utan att banksektorn påverkas lika mycket.

Också Deutsche banks chefekonom i Tyskland, Stefan Schneider, lyfter fram en möjlig tvådelad inlåningsränta.

– Inlåningsräntan sätter idag en gräns för vilka obligationer centralbanken kan köpa. Skulle den sänkas skulle fönstret öppnas för fler obligationer, säger Stefan Schneider.

Det kan inte uteslutas att åtgärder från ECB kan få svenska Riksbanken att påbörja valutainterventioner, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Mario Draghi själv har alltså tydligt signalerat att mer stimulanser kommer nu i mars. Men Draghi sköter inte den Europeiska centralbanken själv utan beslutsfattandet sker av de 6 medlemmarna i ECB:s direktion och de 19 centralbankscheferna i euroområdet.

Kommer Mario Draghi kunna leverera allt som finansmarknaden önskar?

– Han måste leverera något men det är osäkert om han kommer att kunna göra lika mycket som marknaden vill. I december blev finansmarknaden besviken men till skillnad från då har inflationen i euroområdet varit väldigt låg och världskonjunkturen har dämpats, säger Anna Breman.

Så sent som i december var förväntningarna stora på att ECB skulle både förlänga och utöka sina köp av värdepapper. Men internt på ECB grodde framförallt missnöjet hos de tyska ledamöterna.

Inför nästa veckas möte tror Stefan Schneider på Deutsche bank att de tyska ledamöterna kommer att gå med på mer åtgärder, inte minst efter att ECB väntas sänka sin inflationsprognos kraftigt.

– ECB fattar penningpolitiska beslut för hela eurozonen. Det är väl känt att de tyska ledamöterna och Bundesbank inte älskar den nuvarande politiken. Men inflationen är låg och italienska och spanska banker får allt svårare att finansiera sig.

"Det är väl känt att de tyska ledamöterna och Bundesbank inte älskar den nuvarande politiken. Men inflationen är låg och problemen växer i italienska och spanska banker", säger Stefan Schneider på Deutsche bank. Foto: Louise Andrén Meiton

För svensk del är mötet i Frankfurt viktigt. När Riksbanken annonserade sin senaste räntesänkning till minus 0,5 procent försvagades den svenska kronan. Men försvagningen var kortvarig, senare samma dag hade kronan återtagit mer eller mindre allt.

På senare tid har kronan stärkts ytterligare, inte minst efter att svensk ekonomi visat sig växa oväntat starkt. Så sent som i slutet av februari kom siffror som visade att BNP-tillväxten var 4,1 procent i fjol jämfört med året innan.

Riksbanken vill inte att den svenska kronan ska stärkas för snabbt och har därför förberett för att kunna agera på valutamarknaden, och sälja svenska kronor och köpa utländsk valuta. Om ECB verkligen kommer med stora stimulansåtgärder kan euron försvagas och kronan stärkas ytterligare.

– Riksbanken agerade vid förra mötet för att de ville vara proaktiva innan ECB-mötet. Men om euron försvagas och kronan förstärks är frågan vad Riksbanken kan göra. De pressas ut i mer extrema åtgärder, säger Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Tror du att ECB-beskedet skulle kunna förmå Riksbanken att ta steget och börja sälja svenska kronor?

– Det beror på om och hur mycket kronan stärks. Det är inte säkert att Riksbanken agerar men det kan definitivt inte uteslutas.

Annons
Annons

ECB-chefen Mario Draghi står återigen i rampljuset inför centralbankens nästa räntebesked den 10 mars.

Foto: Geert Vanden Wijngaert Bild 1 av 3

Det kan inte uteslutas att åtgärder från ECB kan få svenska Riksbanken att påbörja valutainterventioner, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Bild 2 av 3

"Det är väl känt att de tyska ledamöterna och Bundesbank inte älskar den nuvarande politiken. Men inflationen är låg och problemen växer i italienska och spanska banker", säger Stefan Schneider på Deutsche bank.

Foto: Louise Andrén Meiton Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X