Hela denna artikel är en annons

”Marknaden har fått klara signaler”

Det ambitiösa klimatavtal som väntas tecknas i Paris senare i år av G7 länderna kommer att stödja FN:s mål om att begränsa jordens uppvärmning till två grader.
Ett nödvändigt policybeslut som skapar förutsättningar för klimatvänliga investeringar och en övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp, menar Nordeas Magdalena Kettis som är chef för thematic reasearch i Nordea team för ansvarsfulla investeringar.

– Det är väldigt viktigt att det finns tydliga politiska målsättningar och beslut att förhålla sig till, säger Magdalena Kettis.

Resultatet av Dresden-mötet innebär nu att världens politiska ledare ställer sig bakom FN:s rekommendation. Men det räcker inte enligt Magdalena Kettis. Ett avtal i Paris i december är nödvändigt.

Bild 1 av 2

Nordeas Magdalena Kettis som är chef för thematic reasearch i Nordea team för ansvarsfulla investeringar.

Foto: NordeaBild 2 av 2

Resultatet av Dresden-mötet innebär nu att världens politiska ledare ställer sig bakom FN:s rekommendation. Men det räcker inte enligt Magdalena Kettis. Ett avtal i Paris i december är nödvändigt.

Bild 1 av 2

Nordeas Magdalena Kettis som är chef för thematic reasearch i Nordea team för ansvarsfulla investeringar.

Foto: NordeaBild 2 av 2
Resultatet av Dresden-mötet innebär nu att världens politiska ledare ställer sig bakom FN:s rekommendation. Men det räcker inte enligt Magdalena Kettis. Ett avtal i Paris i december är nödvändigt.
Resultatet av Dresden-mötet innebär nu att världens politiska ledare ställer sig bakom FN:s rekommendation. Men det räcker inte enligt Magdalena Kettis. Ett avtal i Paris i december är nödvändigt.

Inför G7 nationernas möte i tyska Dresden i maj adresserade Nordea tillsammans med ett 100-tal andra fondförvaltare runt om i världen ett öppet brev till finansministrarna för G7-länderna. Målet med brevet var att verka för att G7-nationerna når ett avtal i Paris i december senare i år med ett långsiktigt, övergripande och globalt klimatmål. De 120 investerare som står bakom brevet förvaltar tillsammans 12 triljoner dollar.

Bakgrunden till brevet är FN-konferensen som ägde rum i Cancun 2010 där globala ledare enades om ett så kallat två-gradersmål, vilket innebär att det måste ske kraftiga nedskärningar i de globala utsläppen för att hejda temperaturökningen de närmaste århundradet. Om man inte lyckas nå det hävdar forskare att konsekvenserna av en högre uppvärmning än två grader skapar dramatiska effekter på jorden, inte minst för fattiga länder.

Ur ett investeringsperspektiv är det viktigt att det finns en klar policy och bred politisk överenskommelse för att framåt kunna hantera sina portföljer och korrekt kunna värdera energisektorn och andra tillgångar som påverkas av klimatförändringarna.

Resultatet av Dresden-mötet innebär nu att världens politiska ledare ställer sig bakom FN:s rekommendation. Men det räcker inte enligt Magdalena Kettis. Ett avtal i Paris i december är nödvändigt.

– Det finns en typ av osäkerhet och oförmåga att fatta ett övergripande policybeslut, vilket innebär en politisk risk, säger Magdalena Kettis.

– Nu har marknaden fått klara signaler på att man ställer sig bakom klimatmålet. Men nu måste det också fattas ett globalt avtal.

Nordeas Magdalena Kettis som är chef för thematic reasearch i Nordea team för ansvarsfulla investeringar.
Nordeas Magdalena Kettis som är chef för thematic reasearch i Nordea team för ansvarsfulla investeringar. Foto: Nordea
Annons
Annons
Annons