Hela denna artikel är en annons

Solenergin växer explosionsartat

Framtiden ser onekligen ljus ut för solenergin. Marknaden för solceller växer explosionsartat, och priserna sjunker. Särskilt nu med anledning av klimatavtalet.

Meyer Burgers högkvarter i Schweiz.

Foto: Meyer BurgerBild 1 av 2

Thomas Sörensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond.

Bild 2 av 2

Meyer Burgers högkvarter i Schweiz.

Foto: Meyer BurgerBild 1 av 1
Meyer Burgers högkvarter i Schweiz.
Meyer Burgers högkvarter i Schweiz. Foto: Meyer Burger

Den svenska marknaden för solceller har fördubblats varje år, fyra år i sträck, och så också till svenskarnas belåtenhet. Omkring 80 procent av allmänheten uppges vilja se fler och större satsningar på solenergi, och allt fler vill köpa solenergi till hemmet. Åtminstone enligt Johan Lindahl, talesperson för branschorganisationen Svensk Solenergi.

– Det beror på att solceller fått ett utökat utrymme i media och att priserna gått ner snabbt, säger han.

Tillväxten till trots är det dock dyrare att producera energi från solceller jämfört med andra energislag, varför ren solenergi inte är lönsamt med rådande marknadspriser på el, åtminstone inte för elbolagen. Däremot kan solceller bli en bättre affär för den som väljer att “tillverka” den själv i en egen anläggning.

Thomas Sörensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond.

Bild 1 av 1

– Om du producerar el själv och ersätter energi du annars hade köpt så kan solceller konkurrera, men inte med det spotpris som vatten- och kärnkraft säljer till på marknaden, säger Lindahl.

Thomas Sörensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond.
Thomas Sörensen och Henning Padberg förvaltar Nordeas Klimatfond.

Utvecklar utrustning till tillverkning

Ett av bolagen som tar rygg på utvecklingen, alldeles oavsett om kunden är privatperson eller elbolag, är schweiziska Meyer Burger. Bolaget utvecklar utrustning för tillverkning av de verktyg som i sin tur används för att producera solpaneler. Meyer Burger är också ett av fyra soltenergiföretag som ingår i Nordeas Klimatfond.

– Vi betraktar Meyer Burger som en nyckelspelare i spridningen av solenergi och ser en fortsatt tillväxt framåt. Bolaget har en ideal position i värdekedjan som möjliggör volymökningar och kostnadsminskningar, säger Henning Padberg, en av fondens förvaltare.

Kostnadsreduktioner på 10 till 15 procent per år

Enligt Padberg leder det växande intresset för solceller till kostnadsreduktioner på omkring 10 till 15 procent per år, vilket i sig bidrar till att driva intresset. Dessutom ligger mycket av solkraftens fördel i de konkurrerande energislagens nackdel.

– Utsläppsregleringar för kol och olja, säkerhet kopplat till kärnkraft, brister på råmaterial för olja och gas medan andra förnybara energislag har begränsad tillgänglighet. På lång sikt kommer alla större globala ekonomier ha en viss andel solcellsbaserad elförsörjning, särskilt länder i solbältsregionen – Afrika, Asien och Mellanöstern, säger Padberg.

Solenergi svarar för närvarande för omkring 6 procent av tillgångarna i Nordeas Klimatfond, där Meyer Burger är det enskilt största innehavet.

Läs mer om Nordeas Klimatfond som investerar i klimatfrågans lösningar.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Se trailern till filmen Convinient Choices framtagen av Nordea om ansvarsfulla investeringar i praktiken

Annons
Annons
Annons