Annons

Marknaden bygger en ny finansbubbla

Regleringar kan inte kompensera för att kapitalmarknaden inte fungerar. Och är kapitalmarknaden dysfunktionell, tvingas tyvärr finans- och penningpolitik ha lägre ambitioner för sysselsättning och tillväxt, skriver Thomas Franzén.

Under strecket
Publicerad

Många frågar när företagens vinster kommer tillbaka till nivåerna före finanskrisen, innan bubblan sprack. Höga utdelningar uppmuntrar nu aktieägarna att återinvestera på börsen. Men företagen behöver inte pengar. De skär ner sina investeringar. Bakgrunden är att företagen kräver en avkastning på sitt kapital efter skatt om 15 à 20 procent vilket är ohållbart i ekonomier som växer med några få procent. Antalet aktier ökar inte eftersom företagen inte behöver mer kapital. Men placerarna återinvesterar och driver upp aktiepriserna. De stigande kurserna lockar i sin tur sparare att köpa aktier. Riskerna ökar. Marknaden bygger en ny finansbubbla. Men det är skakigt. Kort kapital dominerar. Man ”dansar nära dörren”. När centralbankerna talar om högre normal ränta så flyr investerare och kurserna dyker. Till och med Börje Ekholm, vd för Investor, rasar i Svenska Dagbladet (
18/7) över kortsiktighet på börsen.

Reaktionerna beror på att kopplingen mellan real tillväxt och tillgångspriser saknas. Ekonomin utvecklas svagt när företagen skär i kostnader och skickar ut människor i arbetslöshet. Bristande trovärdighet för offentliga finanser i många länder gör att det inte finns utrymme för en expansiv finanspolitik. Penningpolitiken är extrem med låga räntor. Centralbanker stödköper statsobligationer. Men låga räntor får inte tillräcklig effekt på investeringar när kapitalmarknaden fungerar dåligt. De medför ökat risktagande särskilt i hushåll.

Annons
Annons
Annons