Annons

”Märkligt när fuskare inte får avskedas”

Nils-Eric Sahlin.
Nils-Eric Sahlin. Foto: Yvonne Åsell

Vad håller våra jurister i Arbetsdomstolen på med? De går emot universitet som vill avskeda personer som gjort sig skyldiga till fusk, skriver Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik.

Under strecket
Publicerad

För snart fem år sedan skrev Sven Stafström och undertecknad en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Så bör fusk bland forskare stoppas”. När jag nu blickar bakåt är det fantastiskt så mycket bra som hänt under dessa fem år. Regeringen tillsatte ett antal utredningar som tog tag i många av de problem vi hade 2015. Vi har fått en lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Vi har idag en oberoende myndighet (Nämnden för prövning av oredlighet i forskning) som hanterar allvarliga oredlighetsärenden. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har klokt arbetat för att hitta ett system som hanterar oredlighet som i lagens mening inte räknas som allvarlig. Och vi har fått en ny kraftfullare etikprövningslag och en tillsynsfunktion som tidigare saknades.

Många forskningsfinansiärer har också med kraft visat att man inte accepterar oredlighet i forskningen. Europeiska kommissionen har direkt och indirekt verkat för att få till stånd en samsyn vad gäller oredlighet och god forskningssed. Nyligen gick tre forskningsfinansiärer, Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet, samman och utlyste medel för forskning om forskningsetik. Slutligen har våra universitet på olika sätt försökt främja god forskningssed och motverka oredlighet i forskningen genom att till exempel ge obligatoriska forskarkurser i forskningsetik. Lunds universitet är ett av de lärosäten där man gjort en stor universitetsgemensam satsning.

Annons
Annons
Annons