Märkligt att tillskrivas åsikter vi inte har

Under strecket
Publicerad
Annons

Patrik Lindenfors och Christer Sturmark har replikerat på vår artikel ”Vetenskap och tro är ingen motsättning” på Brännpunkt 8/12. Frågan är hur noggrant de läst vad vi egentligen skrev. De polemiserar mot Credoakademin medan vi som underteckade artikeln är fellows vid Claphaminstitutet. De har helt enkelt återanvänt en artikel från Newsmill, och använt den som replik (
Newsmill 7/5).

Vidare gör de en stor sak av att vi skulle vara motståndare till evolutionen. Det är en gåta hur de kunnat utläsa något sådant ur artikeln. Flera av de forskare vi citerade är fastmer just förespråkare för evolutionen, inte minst Francis Collins. Vi delar inte heller uppfattningen att Collins, som ledde det prestigefyllda HGP-projektet, skulle vara en sämre forskare på grund av hans uttalade evangeliskt kristna tro. Vi tycker oss se en ryggmärgsreaktion som reagerar och svarar så fort harmoni mellan vetenskap och tro antyds.

Annons
Annons
Annons