Annons

”Märklig reaktion på önskan om fler småhus”

David Johnsson.
David Johnsson. Foto: Sören Andersson

Att hävda att Sverige står sig väl, i mellanskiktet för småhusbyggandet på Europanivå är direkt felaktigt. Det skriver David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Sveriges kommuner och regioner (SKR) reagerar märkligt nog negativt mot våra förslag att fler småhus borde byggas, bland annat för att tillgodose medborgarnas önskemål och öka andelen klimatsmart träbyggande.

Vårt konstaterande att den gröna trädgårdsstaden i trä är klimatsmartare och bättre med ekosystemtjänster, till exempel elektrisk infrastruktur med mera, möts med en diskussion om fördelar med tät bebyggelse. Klimatskillnaden mellan trä och betong påverkas inte av hur tätt husen står. Möjligen syftar SKR på transporterna kring bostäderna. Eftersom de ska vara fossilfria inom kort är argumentet otydligt. Elektrifieringen av bilparken ökar snabbt. En ny studie för hållbar stadsbebyggelse visar också tydligt att en tät småhusbebyggelse utifrån ett livscykelperspektiv medför ett betydligt lägre klimatmässigt fotavtryck än för höghus.

Annons
Annons
Annons