Kjell Magnusson: Märklig juridik i Haag

Haagtribunalens domare och internationella experter är inte ense om begreppet folkmord. Domen mot general Radislav Krstic för folkmord är i flera avseenden anmärkningsvärd och strider mot den gängse tolkningen av FN:s folkmordskonvention, skriver Uppsalaforskaren Kjell Magnusson, som varnar för en devalvering av begreppet folkmord.

Under strecket
Publicerad
Annons

Låt mig först säga att när jag skrev min artikel på SvD Brännpunkt den 19 november var jag mycket medveten om domen mot general Radislav Krstic. Av utrymmesskäl valde jag att inte nämna fallet, hellre än att behandla det i förbigående.

Annons
Annons
Annons