Magnus Bremmer:Marie Under fann sitt språk i kroppen

Vid tiden för sitt hemlands självständighet, kvinnans emancipation och modernismens språkförnyelse debuterade den estniska lyrikern Marie Under. Hennes diktning präglades av en erotisk frispråkighet som såväl hävdade en kvinnlig subjektivitet som ifrågasatte detta ”jag”.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det ändlösa antalet falanger och röster som sprungit fram under hägnet av moderniteten, modernismen, det moderna är så mångskiftande att det enda som torde kunna fastställas i en modernismens karaktäristik är just denna evinnerliga mångfald. Försök att sammanfatta modernismen i formalism, uppbrytande, anti-tradition resulterar ofta i reduktionism. Det kan tyckas som om modernismen är sin egen opponent, som om den hade ett slags inneboende motrörelse. Likväl har flertalet av 1900-talets egna historieskrivningar över en ”modernismens estetik” ofta lyckats med konststycket att så gott som uteslutande hämta sina ”modernismens representanter” från ett kön - det manliga. De gör sig således skyldiga till det mest explicita av reduktionistiska misstag, eftersom 1900-talets första två decennier innebar det definitiva genombrottet för kvinnan som författare, för yrkeskvinnan - för kvinnan som kvinna.

Annons
Annons
Annons