X
Annons
X

Marie-Thérèse Danielsson

Marie-Thérèse Danielsson, Stockholm och Tahiti, har som tidigare meddelats avlidit 79 år gammal.
Marie-Thérèse Danielsson, född Sailley i Vosges, Frankrike, var en remarkabel kvinna och nämndes alltid i samma andetag som maken Bengt Danielsson. Och sådant var deras långa liv tillsammans. Från 20-årsåldern återfanns hon vid sin makes sida.
Till den ståtlige upptäcktsresanden med det långa skägget drogs världens blickar medan Marie-Thérèse länge fick en mer undanskymd roll. Men det visste alla som kom i kontakt med paret Danielsson att styrkan och engagemanget var jämnare fördelad än vad de fysiskt kunde ge sken av.
Marie-Thérèse Danielsson delade alltid det vetenskapliga arbetet med Bengt, framförallt genom att granska, redigera och översätta till franska omfattande antropologiska, politiska och andra texter.
Hon var medförfattare till de mest uppmärksammade böckerna och artiklarna om de franska kärnvapenproven i Franska Poly- nesien, t ex Mururoa - mon amour.

Den tragiska förlusten av enda barnet, dottern Maruia, som dog mycket ung i cancer, förblev en mörk klangbotten i makarnas liv och de var övertygade om en koppling till den radioaktiva nedsmutsningen av det forna öparadiset.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X