Marianne Korduner

Under strecket
Publicerad
Annons

Tandläkare Marianne Korduner, född Ardell, Djursholm, har avlidit 63 år gammal; hennes närmaste är sonen Tomas, döttrarna Helena och Sarah med familjer.

Marianne Korduner växte upp i Ljungaverk i Medelpad, där fadern var överingenjör vid Fosfatbolaget. Hon tog studentexamen i Sundsvall varefter studierna fortsattes vid tandläkarhögskolan i Stockholm, där hon avlade tandläkarexamen 1963. Redan innan examen tjänstgjorde Marianne Korduner som extra amanuens vid Cariologiska institutionen, där hon även senare upprätthöll tjänster vid flera tillfällen.
Marianne Korduner bedrev privatpraktik i Upplands-Bro 1964-73 och i Djursholm 1973-93. Hon gjorde sig känd som en mycket omtyckt och erkänt skicklig tandläkare. Dock blev Sverige för henne alltför trångt. Hon lämnade praktik och villa i Djursholm för att vidga sina vyer i Afrika. I Dar-es-Saalam, Tanzania blev hon tandläkare och bedrev framgångsrikt sin verksamhet under flera år. Även fattiga och enkla människor blev hennes patienter. Marianne Korduner
skänkte sitt hjärta till det afrikanska folket och kunde ej åter finna sig tillrätta hemma i Sverige.
Gunnar S Korduner

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons