Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Maria Rankka: Politiker som inte vet vad de pratar om

Ledare kolumnister
EU:s Ignacio Garcia Bercero och USA:s representant Daniel Mullaney.
EU:s Ignacio Garcia Bercero och USA:s representant Daniel Mullaney. Foto: VIRGINIA MAYO

KOLUMN

Om en dryg vecka startar den sjätte förhandlingsomgången i frihandelsförhandlingarna (TTIP) mellan EU och USA. Målet är att ta bort handelshinder och skapa gemensamma standarder. Ett exempel är personbilar där bilar som godkänts i EU ändå måste genomgå nya tester i USA eftersom standarderna är olika trots att säkerhetsnivåerna är snarlika. Så är det på område efter område. Det gör handeln onödigt dyr och omständlig.

TTIP uppskattas kunna stärka EU:s ekonomi med 120 miljarder euro och USA:s med 90 miljarder euro. För svensk del kan det innebära en BNP-ökning med 0,2 procent, drygt sju miljarder kronor.

USA är en av Sveriges viktigaste handelspartners. Sverige är per capita ett av de största investerarländerna i USA och i absoluta tal den tolfte största. Svenska direktinvesteringar skapar nästan en kvarts miljon jobb i USA och amerikanska företag skapar cirka 70 000 jobb i Sverige.

Annons
X

En fråga som, något förvånande, hamnat i den politiska hetluften är den om investerarskyddet i TTIP och hur tvister med anledning av detta ska hanteras. Investerarskydd handlar om att skapa förutsebarhet och rättsäkerhet för investerare.

Det finns i dag ett välfungerande tvistlösningssystem som kallas ISDS, Investor State Dispute Settlement, för situationer då en investerare anser sig blivit diskriminerad eller på annat sätt oskäligt behandlad av en stat. Vanligast är att skiljeförfarande används för att lösa tvisten eftersom det erbjuder en neutral arena jämfört med om den skulle hanteras i det aktuella landets domstolsväsende. Internationellt skiljeförfarande är en del av det moderna rättsystemet, och omgärdas av lagstiftning och internationella konventioner. Det finns cirka 3 200 bilaterala avtal globalt och 1 600 avtal som EU ingått som innehåller ISDS.

Det har inte förts särskilt mycket liv om det tidigare. Däremot har det under en tid pågått en ganska teknisk diskussion om hur systemet kan förbättras. Men nu vädrar USA-motståndare och frihandelsskeptiker morgonluft. Genom att skrämmas med ISDS och felaktigt kalla det ”odemokratiskt” och påstå att det ”urholkar staters suveränitet” eller till och med är ”ett hot mot folkhälsan” har de kunnat kasta grus i förhandlingsmaskineriet och dessutom bilda oheliga allianser med annars frihandelsvänliga krafter.

Efter att en svensk toppolitiker kallat ISDS för en ”bypass” på rättssystemet så undrade min kollega, som är en av de ledande personerna inom internationellt skiljeförfarande i Sverige, om de politiska debatterna alltid förs på en så låg nivå och utan att de som uttalar sig vet vad de pratar om. I just det här fallet råkade ju hon känna till fakta. Frågan är berättigad, hur är det i andra debatter?

Maria Rankka

Annons
Annons
X

EU:s Ignacio Garcia Bercero och USA:s representant Daniel Mullaney.

Foto: VIRGINIA MAYO Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X