Annons
Krönika

Rolf Gustavsson:”Mardrömmar från i går kan bli realitet i morgon”

Under strecket
Publicerad

Mindre men bättre. Med detta löfte tog Jacques Santer över ledningen för EU-kommissionen 1995 efter Jacques Delors. Santer fick ett toppjobb som han inte eftersträvat. Som före detta premiärminister i Luxemburg var han väl medveten om att hans kollegor, stats- och regeringscheferna i EU, tröttnat på Delors’ kraftfullt pådrivande stil. Den hade under tio år lett till en framgångsrik euro- peisk nystart men samtidigt tvingat fram många obekväma diskussioner. Dessutom stod den envise Delors på sig även när han förlorat en strid och uppträdde då gärna öppet som en olycksbådande Kassandra.

Nu avgår José Manuel Barroso som ordförande i EU-kommissionen. Liksom Jacques Delors har Barroso haft posten under tio år, men till skillnad från Delors har Barroso inte satt några bestående spår. Han har varit ytterst anpasslig och ombytlig. Liksom Delors efterträds Barroso nu av en annan före detta premiärminister från Luxemburg, Jean-Claude Juncker. Men läget för EU i dag är helt annorlunda än för tjugo år sedan. Till svårigheterna hör numera att EU-kommissionen i hög grad förlorat sin gamla roll som det europeiska samarbetets motor. Till stora delar har makt, inflytande och initiativ förflyttats till andra instanser, till några av regeringarna i medlemsländerna, till Europeiska Centralbanken (ECB) och till det numera mäktiga EU-parlamentet.

Annons
Annons
Annons