Annons

Marcus Birro förvirrar om aborter

Marcus Birro skriver osakligt i abortfrågan. Den medicinska verkligheten, inte missriktade känslor, måste ligga till grund för svensk lagstiftning, skriver Mattias Irving på Seglora smedja.

Under strecket
Publicerad

Medicinsk expertis bekräftar att inget sent aborterat foster är livsdugligt. Lungorna saknar viktiga funktioner, så fostret kan inte andas på egen hand. Hjärnan är också långt ifrån färdigutvecklad. Fastän den teoretiska kapaciteten finns för sinnesförnimmelser så är perceptionen inte utvecklad och neurologiskt sett finns det heller inget som tyder på att fostret har en jagupplevelse.

I Sverige stillar man inte fostret innan aborten. Det kan innebära att det aborterade fostret i sällsynta fall visar upp vad som kallas reflektoriska livstecken. Dessa är rörelser som beror av det autonoma nervsystemet. Redan mycket tidigt i graviditeten kan man till exempel observera fostrets hjärta slå och dess lungor röra sig, fastän det redan är försett med syre via navelsträngen.

Annons
Annons
Annons