Annons
X
Annons
X

”Manspread” och genusfrågor i Handels konstsatsning

Genom satsningen Art Initiative ska konsten bli en naturlig del av Handelshögskolans miljö och påverka studenterna till att bli bättre beslutsfattare. Ett led i satsningen är omgörningen av det historiskt och materiellt värdeladdade styrelserummet.

”Somewhere Else” av Maria Friberg i styrelserummet på Handelshögskolan i Stockholm.
”Somewhere Else” av Maria Friberg i styrelserummet på Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Mikael Olsson

I samband med att Lars Strannegård blev Handelshögskolan i Stockholms nya rektor 2014 startades satsningen Art Initiative, ett projekt med syfte att höja konsten som kunskapskälla i den ekonomitunga institution som Handelshögskolan utgör.

– Art Initiative är ett pedagogiskt verktyg för att göra våra studenter till bättre beslutsfattare. Ett komplement till den övriga kunskap som finns här. Vi vill att konsten ska skapa friktion, för i friktionen uppstår självreflektion. Och känner man sig själv bättre blir man också en bättre beslutsfattare, säger Lars Strannegård.

Konsten integreras i den akademiska kontexten på skolan, samt genom organiserade samtal i den offentliga debatten. Bland samarbetsinstitutionerna finns Moderna Museet, Tensta Konsthall, Magasin III, Konsthögskolan, Musikhögskolan, KTH Arkitekturhögskolan, Södertörns högskola, samt ett nätverk av gallerier och konstnärer.

I ljuset av den omfattande kritik som riktats mot Handelshögskolan inför och i samband med släppet av boken 179 år av ensamhet, som uppmärksammar den historiska genusproblematiken på skolan, har Lars Strannegård bland annat valt att inom Art Initiative ta itu med en av de mest estetiskt värdeladdade miljöerna på skolan – styrelserummet. Här hälsar varje ny student på rektorn vid skolstart. Rummet, vars mitt uppfylls av ett stort styrelsebord och tunga, rygghöga stolar, blir därmed ett av de första intrycken studenterna får av skolan. Längs väggarna hänger sex klassiska porträtt av Handelshögskolans första rektor och styrelseordförande, grundare och huvudfinansiärer – samtliga män.

– Att vi behövde göra om rummet var en faktor, frågan var hur. Hur ska man som akademisk institution hantera och balansera det historiska arv man har med den roll det spelar i samtiden? Vi landade i att vi ville hantera vår historia på ett utforskande och respektfullt sätt. Försöka använda oss av den för att sätta ljuset på vår samtid, förklarar Lars Strannegård.

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Foto: Nicklas Gustafsson

Den 15 december öppnades dörrarna till det ”nya” styrelserummet. Ena kortväggen fylls upp av Maria Fribergs fotoverk Somewhere else (1998), ett av konstnärens mest kända verk. Det är taget innan uttrycket ”manspread” etablerats men föreställer just det: en inblick under ett bord inte olikt det i rummet; fem kostymklädda benpar som skrevar enligt klassiskt manligt manér. Maria Friberg arbetar uttalat ofta med genusfrågor och tanken är att verket ska uppmana till eftertanke kring etablerade maktstrukturer.

Porträtten på de sex männen är kvar, men har blivit till nya konstverk genom konstfackprofessor Bella Runes Konsekvensanalys, ett digitalt projekt i så kallad ”augmented reality”-teknik. Betraktarna behöver ladda ner en app och rikta mobilen mot porträtten. De digitala figurer som framträder på skärmen sätter de porträtterade männen och deras roller i ett nytt perspektiv.

– Ett historierevisionistiskt sätt att hantera rummet hade varit att kasta ut alla gamla porträtt och sätta dit något annat. Nu lyfter vi i stället det osynliga och öppnar upp för andra, möjliga framtider. Jag har lagt till ett fiktivt lager över rummets materiella kultur och historia genom augmented reality-skulpturer som upplevs genom mobilen. Det är i mobilen vi har vårt mest privata och mest offentliga, det är där vi är kreativa, det är där vi leker och ställer frågor. Det ville jag använda mig av, säger Bella Rune.

För någon som ovetande om detta går in i rummet är förändringen inte slående. De sex porträtten hänger kvar. Fribergs storformatsfotografi höjer säkert ett och annat ögonbryn, men effekten är inte självklar. Rune menar att den inte behöver vara det i ett rum där samtalet är en naturlig del.

– Detta är ett rum som besöks i samband med någon aktivitet kopplad till platsen och/eller personer på platsen. Då finns det alltid ett möjligt samtal, vilket det inte alltid gör på annan offentlig plats. Många av de könsmaktsordningar som styr världen är osynliga. För mig är det här ett sätt att aktivera både dem och mig själv, utan en massa pekpinnar. Det är ett slags lek och sökande, säger Bella Rune.

Satsningen i styrelserummet kompletteras med en bok med reflekterande texter av Therese Bohman, författare och kulturkritiker; Ingrid Elam, dekan på konstnärliga fakulteten vid Göteborgs Universitet, och Dragana Vujanović Östlind, chefskurator på Hasselbladstiftelsen.

– Det hänger Ipads på väggen och både boken och informationstexter kommer att finnas på plats i rummet. Idén är att arbeta med lager på lager, så som historien också utvecklar sig. Inget försvinner, en händelse lägger sig i stället intill en annan. Fribergs verk osäkrar miljön och visar att det är något som händer. Jag ser rummet som ett allkonstverk, en ”conversation piece”. Men man behöver läsa boken för att förstå fullt ut. Man behöver aktivera sig, säger Lars Strannegård.

Konstliv

”Somewhere Else” av Maria Friberg i styrelserummet på Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: Mikael Olsson Bild 1 av 11

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Foto: Nicklas Gustafsson Bild 2 av 11

”Somewhere Else” av Maria Friberg.

Foto: Mikael Olsson Bild 3 av 11

”Konsekvensanalys” av Bella Rune för Handelshögskolan i Stockholms styrelserum.

Foto: Mikael Olsson Bild 4 av 11

”Uppvaknandet” av Meta Isæus-Berlin.

Foto: Mikael Olsson Bild 5 av 11

”Pirate Lane” av Clay Ketter.

Foto: Mikael Olsson Bild 6 av 11

”Zero Magic” av Goldin+Senneby

Foto: Mikael Olsson Bild 7 av 11

Banca Rotta (I Dispense, Divide, Assign, Keep, Hold) av Goldin+Senneby.

Foto: Mikael Olsson Bild 8 av 11

Filmstillbild från ”The Offspring Resembles the Parent” av Lina Selander, med Oscar Mangione.

Bild 9 av 11

Filmstillbild från videoverket ”Erna” av Maria Friberg.

Bild 10 av 11

Filmstillbild från "Zero Point Energy” av Kerstin Hamilton.

Bild 11 av 11

”Somewhere Else” av Maria Friberg.

Foto: Mikael Olsson Bild 1 av 1

Del 1 av 9

Konstverk i styrelserummet:

Informationen i bildtexterna är framtagen genom en intervju med Isak Nilson, Director för Art Initiative vid Handelshögskolan i Stockholm.

”Somewhere Else” av Maria Friberg. Foto: Mikael Olsson

Maria Friberg arbetar i sitt konstnärskap mycket med makt- och genusstrukturer. Verket Somewhere Else (1998) visar fem kostymklädda ben, skrevande i så kallade ”manspreads” under ett stort bord, kanske placerat i ett styrelse- eller konferensrum. Verket är uppsatt i Handelshögskolans styrelserum och har tagits fram i samma proportioner som det styrelserumsbord som står i rummet, tänkt att belysa och utmana styrelserums kulturella och historiska normer och genusstrukturer.

Annons
X
Annons
X

”Konsekvensanalys” av Bella Rune för Handelshögskolan i Stockholms styrelserum.

Foto: Mikael Olsson Bild 1 av 1

Del 2 av 9

”Konsekvensanalys” av Bella Rune för Handelshögskolan i Stockholms styrelserum. Foto: Mikael Olsson

I det digitala verket Konsekvensanalys av konstnären Bella Rune används ”augmented reality-teknik” för att genom humor och digital teknik tillföra virtuella objekt till Handelshögskolans styrelserums porträtt, arkitektur och inredning. Genom tolkningar av porträtten på tidigare manliga styrelseledamöter belyser Bella Rune bland annat institutionens historiska mansdominans. Verket är tänkt att skapa bättre förståelse för styrelserummet och Handelshögskolans historia.

Annons
X
Annons
X

”Uppvaknandet” av Meta Isæus-Berlin.

Foto: Mikael Olsson Bild 1 av 1

Del 3 av 9

Permanenta och tillfälliga utställningar:

”Uppvaknandet” av Meta Isæus-Berlin. Foto: Mikael Olsson

I Handelshögskolans ljusgård möts man av ett översvämmat badrum. Uppvaknandet av Meta Isæus-Berlin spelar på den klassiska bilden av ett atrium med en fontän i mitten: centralpunkten för studenternas, fakultetens, forskarnas och besökarnas mötesplats. Installationen behandlar frågor kring överflöd, med syftet att få betraktaren att reflektera över hur dagens stora och intensiva informationsflöden ska hanteras för att inte leda till kaos.

Annons
X
Annons
X

”Pirate Lane” av Clay Ketter.

Foto: Mikael Olsson Bild 1 av 1

Del 4 av 9

”Pirate Lane” av Clay Ketter. Foto: Mikael Olsson

Pirate Lane från 2007 av Clay Ketter utgör en del av en serie fotografiska verk med titeln Gulf Coast Slabs. Bildsviten dokumenterar det som finns kvar av de hem vid Mississippis gulfkust som ödelades av orkanen Katrina 2005. Katastrofen väckte diskussioner runt hela världen om människans påverkan på miljön och vilka följder det kan få; socio-politiska problem, människans utsatthet inför naturens krafter och vår tids växande globala klimatförändringar. Pirate Lane vill påminna om bidra till medvetenhet om vikten av social och miljömässig hållbarhet.

Annons
X
Annons
X

”Zero Magic” av Goldin+Senneby

Foto: Mikael Olsson Bild 1 av 1

Del 5 av 9

”Zero Magic” av Goldin+Senneby Foto: Mikael Olsson

Som en del av retrospektiven The Standard Length of a Miracle av Goldin+Senneby, arrangerad av Tensta Konsthall, ställdes verken Zero Magic och Banca Rotta (I Dispense, Divide, Assign, Keep, Hold) ut på Handelshögskolan. Goldin+Senneby använder marknadsbaserade metoder och praktiker för att infiltrera och undersöka våra finansiella och juridiska system. Verket Zero Magic belyser finansetiska frågor kring marknadsmanipulation.

Annons
X
Annons
X

Banca Rotta (I Dispense, Divide, Assign, Keep, Hold) av Goldin+Senneby.

Foto: Mikael Olsson Bild 1 av 1

Del 6 av 9

Banca Rotta (I Dispense, Divide, Assign, Keep, Hold) av Goldin+Senneby. Foto: Mikael Olsson

Banca Rotta (I Dispense, Divide, Assign, Keep, Hold) av Goldin+Senneby utgörs av ett bord från 1600-talet som användes för pengaväxling och utlån, ”Banca”, som ligger till grund för ordet bank. När en penningväxlare eller utlånare blev konkursmässig förstördes bordet. Banca blev till Banca Rotta – bankrutt. Konstnärerna har sågat bordet itu och vill med det väcka frågor kring relationen mellan finansiella system och institutioner samt uppkomsten av ekonomiska kriser.

Annons
X
Annons
X

Filmstillbild från ”The Offspring Resembles the Parent” av Lina Selander, med Oscar Mangione.

Bild 1 av 1

Del 7 av 9

Filmstillbild från ”The Offspring Resembles the Parent” av Lina Selander, med Oscar Mangione.

Under våren 2017 arrangeras en utställning med Lina Selander, en av vår tids mest framstående svenska konstnärer. Utställningen är ett led i Handelshögskolans sätt att arbeta aktivt med utställningar som ett pedagogiskt verktyg. Selanders verk behandlar bland annat frågor kring pengar, kolonialism, hyperinflation och det mänskliga behovet av att kontrollera naturen. Hennes verk är uppbyggda av lager av bilder tänkta att skapa länkar mellan historien och samtiden, samt ge nya perspektiv på dagens ekonomi och samhälle.

Annons
X
Annons
X

Filmstillbild från videoverket ”Erna” av Maria Friberg.

Bild 1 av 1

Del 8 av 9

Filmstillbild från videoverket ”Erna” av Maria Friberg.

Hösten 2016 visades verket Erna av Maria Friberg i Handelshögskolans ljusgård, som en del av ett större program som behandlade frågor kring identitet och normer i näringslivet. I inledningen av videoverket syns ett par högklackade skor, nedsjunkna i sanden på en karg strand. Vågorna sköljer långsamt bort fotspåren som leder ner till vattnet. Erna är en referens och hyllning till Erna Hasselblad, en visionär näringslivskvinna som ligger bakom kameravarumärket Hasselblad. I likhet med många andra kvinnor exkluderades hon från historieskrivningen och hamnade i skuggan av sin man, Victor. Verket är tänkt att fungera som en hyllning till historiens näringslivskvinnor och vill uppmana till diskussion kring strukturer som än i dag begränsar kvinnors möjligheter.

Annons
X
Annons
X

Filmstillbild från "Zero Point Energy” av Kerstin Hamilton.

Bild 1 av 1

Del 9 av 9

Filmstillbild från "Zero Point Energy” av Kerstin Hamilton.

Zero Point Energy av Kerstin Hamilton visas i en pågående utställning i Handelshögskolans ljusgård. Videon visar ett nanoteknologiskt laboratorium där de overallklädda forskarnas rörelser i normala fall är små för att inte störa rummets tekniska undersökningsprocesser. I filmen blir forskarna till dansare i en scen tänkt att lyfta frågeställningar om relationen mellan samtidsmänniskan och den teknologiska utvecklingen – vem är det egentligen som koreograferar vem? Zero Point Energy är en del av ett program med filmer/videor som under 2017 fortsätter med verk av bland andra Christine Ödlund, Klara Lidén och Nathalie Djurberg.

Annons
Annons
X
Annons
X