Ove Bring:Mänskliga rättigheter i Konfucius anda

FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna togs fram i syfte att nå det universella genom att inbegripa olika civilisationers tänkesätt. I en ny bok visar Hans Ingvar Roth hur en kinesisk diplomat lyckades ge FN-förklaringen inslag av konfucianismens tankegods.

Under strecket
Publicerad
Peng Chun Chang skakar hand med Eleanor Roosevelt, ordförande för FN:s kommission för mänskliga rättigheter.

Peng Chun Chang skakar hand med Eleanor Roosevelt, ordförande för FN:s kommission för mänskliga rättigheter.

SvD-medarbetaren Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid institutet för Turkietstudier, Stockholms universitet, och författare till ett tiotal böcker.

SvD-medarbetaren Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid institutet för Turkietstudier, Stockholms universitet, och författare till ett tiotal böcker.

Foto: Dan Hansson
Peng Chun Chang (1892–1957).

Peng Chun Chang (1892–1957).

Annons

När Förenta nationernas stadga ­antogs i San Francisco i juni 1945 innehöll den ingenting konkret om mänskliga rättigheter. Men stadgan förutsatte att ett normskapande ­arbete på detta område skulle inledas, tanken var en ”International bill of human rights”. Redan under FN:s första session i London vintern 1946 etablerades en kommission för mänskliga rättigheter under ledning av den amerikanska presidentänkan Eleanor Roosevelt. Kommissionen bestod av 18 ledamöter, där de mest inflytelserika, förutom ordföranden Roosevelt, var rapportören Charles Malik från Libanon – en filosof som motvilligt blivit ambassadör i Washington – och viceordföranden, den kinesiske filosofen och dramatikern Peng Chung Chang – som just lämnat en ­ambassadörspost i Chile för att bli sitt lands representant i FN. Även fransmannen René Cassin, tidigare medarbetare till Charles de Gaulle i dennes exilregering i London, kom att spela en viktig roll i arbetet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons