Annons
X
Annons
X

”Mänskliga rättigheter alltid i fokus för oss”

Allt vårt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv. Det skriver Ola Pettersson, Sida, i en replik om företag i biståndsverksamheten.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

REPLIK | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

I en debattartikel på SvD Debatt skriver Sandra Atler och Rasmus Kløcker Larsen att mänskliga rättigheter riskerar att äventyras när företag är inblandade i svenska biståndsinsatser. Vi välkomnar artikeln (och rapporten som den utgår ifrån) eftersom ämnet är högaktuellt.

Som den myndighet som hanterar den största delen av utvecklingssamarbetet håller vi inte med om att det finns en överhängande risk att företag kränker mänskliga rättigheter när de agerar inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet, vilket man kan få intrycket av när man läser debattartikeln. Allt vårt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv. Mänskliga rättigheter är inte bara ett hänsynstagande utan ett av de viktigaste målen för vår verksamhet. Utvecklingsprojekt där vi samarbetar med företag är inget undantag.

Atler och Kløcker Larsen listar i sin artikel tre relevanta områden vi behöver hantera när vi samarbetar med företag, men de underskattar vad vi redan gör inom dessa områden.

Annons
X

Sida analyserar alltid hur våra insatser påverkar mänskliga rättigheter. Det gäller förstås också när företag är involverade. Vi använder verktyget human rights based approach, där vi nyligen uppdaterade riktlinjerna med särskilda instruktioner för just företagande och mänskliga rättigheter. Så även om vi inte har ett obligatoriskt krav från regeringen att göra en risk- och konsekvensanalys av företag vi samarbetar med så gör vi en grundlig analys av samarbetet utifrån ett rättighetsperspektiv.

Sida har stärkt kompetensen inom riskanalys de senaste åren och vi har system och rutiner för uppföljning av alla våra insatser. Dessa rutiner gäller även där vi samarbetar med företag. Alla insatser genomgår en granskning i flera led inför beslut av ansvarig chef. Så även om vi inte har något direkt krav att specifikt följa upp ”förväntningar kring företagande och mänskliga rättigheter” så sker en gedigen granskning av varje insats.

Sidas bedömningar och beslut är offentliga även när vi samarbetar med företag. Alla insatser omfattas av transparensgarantin och publiceras på openaid.se. Företagen får ingen finansiering av Sida och vi har inget avtal med dem, men som komplement i bedömningen använder vi ett självskattningsverktyg för företagen. I vissa fall innebär svaren på en del av frågorna affärshemligheter och då är den delen inte offentlig. Vi strävar efter största möjliga öppenhet, men måste också respektera offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Rapporten bygger på fallstudier från området gruvindustrin i Afrika, där Sida endast har en handfull insatser som samtliga påbörjades innan FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter antogs 2011. Det är synd, eftersom dessa knappast representerar den typ av företagssamarbeten vi har idag.

  Den del av företagssamarbetet inom biståndet som Sida hanterar sköts professionellt och systematiskt. Vi tar med oss många av rapportens relevanta slutsatser i vårt ständigt pågående förbättringsarbete och ser fram emot en fortsatt debatt kring företagande och mänskliga rättigheter, förhoppningsvis med utgångspunkt i mer aktuella fall.

  Ola Pettersson

  enhetschef, Sida, enheten för näringslivssamverkan och partnerskap

  Ola Pettersson Foto: Privat

  Annons
  Annons
  X
  Foto: Vilhelm Stokstad/TT Bild 1 av 2

  Ola Pettersson

  Foto: Privat Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X