”Mäns utanförskap är ett stort samhällsproblem”

Välutbildade kvinnor är samhällets vinnare, medan unga män med bristande skolgång hamnar allt mer i utanförskap. I Emma Leijnses nya bok ”Fördel kvinna” skriver hon om den tysta utbildningsrevolutionen.

Under strecket
Publicerad

Journalisten och författaren Emma Leijnse.

Foto: Åsa Sjöström
Annons

Hur har den tysta utbildningsrevolutionen tagit sig uttryck?

– Utbildade kvinnor blir allt fler och får allt bättre resultat jämfört med män, oavsett vilken nivå i skolsystemet vi tittar. Kvinnor har gått från att för 90 år sedan inte få gå på gymnasiet, till att ha kommit ikapp, gått förbi och nu dra ifrån. Jag kallar det en tyst utbildningsrevolution för att den pågått jämnt över de senaste 50 åren. På 1970-talet akademiserades också utbildningar som framförallt är kvinnodominerande och under 1990-talets ekonomiska kris var det framförallt de unga kvinnorna som tog för sig när utbudet av högskoleutbildningar blev större.

Annons
Annons
Annons