Recension

En opolitisk mans betraktelser (Betrachtungen eines Unpolitischen, 1918)Manns strid för tysk kultur

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I Gregor von Rezzoris nyligen på svenska utkomna roman ”En antisemits memoarer” talar jagberättaren inledningsvis om hur han som ung man i skalvet efter Österrike-Ungerns fall levde med ”en förening av sentimentala impulser som väckte oro och spänning inom mig, en närbesläktad pockande trånsjuka utan mål, eller snarare med en het längtan efter att ha ett mål...” Rezzori var knappast ensam vid den här tiden om att uppleva tomrummet efter de fallna kejsardömena som en irriterande fantomsmärta eller en yttre brist som kunde fyllas med allehanda romantiska idéer om de eviga värdenas fortsatt hierarkiska ordning.

Till sådana föreställningar hörde övertygelsen om att varje sann tysk vägrade att förvandla överindividuella och metafysiska storheter till en banal värld av sociala och politiska sakförhållanden, och därför i grunden var främmande för begrepp som upplysning och demokrati.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons