Annons

Carl Johan Berglund:Människovärdet avskaffar man inte hur som helst

Trots motstånd bland eliterna har den judisk-kristna tanken om människors lika värde levt vidare genom århundradena, tills den bar frukt i efterkrigstidens politiska ideologier. Litteraturens skildringar av anpassning till auktoritära styren ger oss ofta hopp i form av frön av humanism som övervintrar.

Under strecket
Publicerad

Flyktingar från Mellanöstern tas emot på den grekiska ön Lesbos under flyktingkrisen 2015.

Foto: Santi Donaire/IBL

Flyktingar från Mellanöstern tas emot på den grekiska ön Lesbos under flyktingkrisen 2015.

Foto: Santi Donaire/IBL
Flyktingar från Mellanöstern tas emot på den grekiska ön Lesbos under flyktingkrisen 2015.
Flyktingar från Mellanöstern tas emot på den grekiska ön Lesbos under flyktingkrisen 2015. Foto: Santi Donaire/IBL

Till det mest skrämmande man kan läsa i dagens politiska klimat hör de kontrafaktiska historieskrivningar som skildrar en värld där axelmakterna segrat i andra världskriget och nazismen etablerats som den samhällsbärande ideologin i Europa. I Sverige är genren kanske främst representerad av Tony Samuelssons två romaner ”Jag var en arier” (2009) och ”Kafka­paviljongen” (2014).

Annons
Annons
Annons