Människovärde först vid födseln

FOSTERDIAGNOSTIKEN. Även om fostrets beteende är mycket mer avancerat än vad vi tidigare trott, så är det knappast medvetet före födseln. Trots att ett foster kan reagera på nålstick så vaknar det inte och känner smärtan. Först vid födseln får fostret ett fullt människovärde, anser barnläkaren Hugo Lagercrantz.

Under strecket
Publicerad
Matilda föddes fullt frisk i vecka 25 och är tre veckor gammal på bilden. Även ett så tidigt fött barn kan förmedla ögonkontakt. Bilden är tagen av barnsjuksköterskan Ann-Sofi Gustafsson vid Karolinska Universitetssjukhuset 
i Solna och publiceras med föräldrarnas tillstånd.Foto: privat

Matilda föddes fullt frisk i vecka 25 och är tre veckor gammal på bilden. Även ett så tidigt fött barn kan förmedla ögonkontakt. Bilden är tagen av barnsjuksköterskan Ann-Sofi Gustafsson vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och publiceras med föräldrarnas tillstånd.Foto: privat

Foto: PRIVAT
Annons

Fosterdiagnostik och dess konsekvenser – med fler aborter av foster med missbildningar – kan rubba den humanistiska grundtanken om människors lika värde (se Brännpunkt 28/11, 29/11, 28/12 2007).

Annons
Annons
Annons