”Människor med cancer dör för att de tvingas vänta”

Varför har Sverige vårdköer för akut cancerdrabbade som kan botas? Detta skapar stort lidande, skickar människor i döden, kostar sjukvården stora pengar och skapar stress och vanmakt hos personalen, skriver Carl M Hamilton, Cancerföreningen Palema.

Under strecket
Publicerad
Foto: Ingvar Karmhed

Carl M Hamilton

Foto: privat
Annons

Tänk dig att du sitter en försommardag hos din doktor eftersom du har haft diffusa obehagssymtom en längre tid. Du har gjort en del undersökningar. Doktorn säger: Vi har kommit fram till att du har pankreascancer (bukspottkörtelcancer). Den är operabel vilket är enda chansen till bot. Tyvärr kan vi inte operera dig förrän i augusti eftersom personal saknas. Du ska dock veta att ditt fall är prioriterat!

Vad skulle du tänka och känna? Hur kommer du och dina närmaste må denna sommar?

Annons
Annons
Annons