Mårten Schultz:Människor har dött – vem bär juridiskt ansvar?

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Efter Ivos skarpa kritik mot regionerna, hur de hanterat vård och behandling av äldre på de särskilda boendena, ställs frågan vem som har straffansvar. Och svaret är inte helt enkelt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Vården och omsorgen är inte juridiskt ansvarsfria zoner. En av de första brottmålsförhandlingar jag gick på som ny juridikstudent rörde ansvaret i vården. Den har satt sig i minnet (även om minnet alltid är en riskabel kunskapskälla när några decennier har gått).

En äldre kvinna hade avlidit på sjukhus efter felaktigt utförd dialysvård. Hela vårdapparaten hade, som jag minns det, fallerat. Sjukhusets instruktioner hade varit bristfälliga, den ansvariga läkaren alltför frånvarande, sjuksköterskan hade använt dialysmaskinen på ett felaktigt sätt och sjukvårdsbiträdet hade inte reagerat tillräckligt på en varningssignal.

Annons
Annons
Annons