Människor är mer än det beskrivbara

Apropå | Biologister och feminister

Under strecket
Publicerad
Annons

Min dotter (5 år) och hennes kompis Erik hade nått en frustrerad punkt i sin lek när jag hörde min dotter utbrista: ”Men åååh! Du vill ju alltid bara leka pojklekar!” Erik, som är en lyhörd och flexibel liten människa, svarade: ”Okej, då leker vi en flicklek. Vad ska vi leka då?” Min dotter förklarade vilken flicklek hon önskade sig: ”Vi leker att vi är riddare som blir jagade av drakar!”
Kanske någon skulle vilja förklara incidenten som att min dotter har utsatts för ”för mycket” testosteron i moderlivet, vilket förklarar varför hon föredrar ”manliga” lekar? En annan menar säkert att det är föräldrarnas från samhällsnormen avvikande livssyn som präglar barnet och ger henne en skev uppfattning om vad som är flicklekar.
Är människan biologi eller social konstruktion? Ingen kan påstå att människan inte består av en biologisk kropp. Men problemet med debatten om manligt och kvinnligt är att den allt för ofta havererar på grund av att somliga tycks reducera människan till just det: ett biologiskt fenomen.

Annons

Jag vill som teolog hävda att människan är mer än sin biologi, men också mer än sitt sociala sammanhang, sin psykiska disposition eller sin arbetskapacitet. Det finns alltid något mer, något bortom det beskrivbara. Därför måste människans verklighet tolkas.
Könsskillnader är intressanta därför att de är värdeladdade. Om man propagerar för en förändring av könsroller, så främjar man också en förändring av maktstrukturer. Alltför många biologister tycks drivas av en dold agenda som handlar om att mota förändringen i dörren.
Låt oss anta att det är som armén av biologister säger, att kvinnors biologiska förutsättningar gör dem mer omhändertagande, ”särskilt när det gäller spädbarn” (neurofysiologen Hesslow på DN debatt 19/2), och att det därför är naturligt att kvinnor prioriterar och väljer barnen i stället för karriären. Kanske borde då genetiker undersöka om det inte skedde en rad samtidiga mutationer hos kvinnliga individer i Europa i slutet av 1800-talet, när de slöt sig samman och krävde rösträtt och möjlighet till högre utbildning?

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons