Joakim Sonnegård:Människans natur boven i krisens drama

Många beslut som tas på en marknad har andra motiv än det rationella. John Maynard ­Keynes kallade sådana motiv för människans ”animal ­spirits” i sin analys av 30-talets depression. Att ekonomer förbisett detta kan förklara dagens kris, menar George A Akerlof och Robert J Schiller i en ny bok.

Publicerad
Annons

Tidskriften The Economist skrev för en tid sedan i en lätt förtvivlad kommentar till det senaste årets utveckling: ”Av alla ekonomiska bubblor har få brustit på ett mer spektakulärt sätt än tilltron till själva nationalekonomin”. The Economist är inte ensam om att idag ompröva grunderna för sin verklighetsuppfattning. Även Financial Times chefsekonom Martin Wolf stämmer in i parentationerna över den minimalt reglerade marknadsekonomin: ”Ytterligare en ideologisk gud har fallit. De antaganden som väglett ekonomisk politik de senaste 30 åren är plötsligt lika bedagade som revolutionär socialism”. Tilltron till den doktrin som varit förhärskande i den anglosaxiska kultursfären sedan 1970-talets slut – och som kraftfullt utvecklades av Margaret Thatcher och Ronald Reagan – har nu nått ett bottenläge. Under det gångna året har det förts en livlig diskussion om doktrinen ska överges eller om det räcker med att grundvalarna för politiken finjusteras. Men att själva nationalekonomin som samhällsvetenskap betraktad skulle ha utgjort en bubbla som nu brustit, hittar man inte något stöd för i den vetenskapliga litteraturen. Tvärtom. Utvecklingen har här sedan ett par decennier tillbaka varit mycket livskraftig. Det är framför allt samarbete mellan ekonomer, psykologer, neurologer och sociologer – ett forskningsfält som kallas behavioral economics – som genererat nya och lovande insikter. Och den diskussion om ekonomisk politik som nu pågår har också tagit intryck av denna forskning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons