Annons
X
Annons
X

”Människans inverkan på miljön mindre än man trott”

– Den norska studien ger en mer nyanserad bild av klimathotet men det är fortfarande mycket viktigt att minska utsläppen, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.

Hon tror att även FN:s klimatpanel IPCC snart kommer att justera ned sin prognos för global uppvärmning.

Caroline Leck är professor i kemisk meteorologi vid Stockholms universitet och har ingått i både FN:s klimatpanel IPCC och i den svenska regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor. På uppdrag av det norska forskningsrådet har hon granskat arbetet med den nu aktuella klimatrapporten.

Hon beskriver slutsatserna som sensationella och att de, om de bekräftas av andra studier, kan få långtgående konsekvenser för chanserna att uppnå de politiska klimatmålen.

– Det är oerhört komplext att beräkna klimateffekter och den här studien tillhör en generation nya projekt som har fått stora resurser och som använder förfinade metoder. Jag har själv granskat projektet och det är enligt min mening imponerande, inte minst för att man vägt in väldigt mycket data och även data från de allra senaste åren, säger Caroline Leck.

Annons
X

Den norska analysen visar på en temperturhöjning på 1,9 grader år 2050 jämfört med IPCC:s prognos på 3 grader.

Tror du att IPCC kommer att sänka sin prognos?

– IPCC kommer med en ny rapport till hösten och det blir troligen en minskning även där. Det speglar att forskarna allt mer förfinar beräkningsmodellerna, säger Caroline Leck.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Slutsatsen är alltså att det är tydligare än någonsin att människan påverkat klimatet, men att denna inverkan samtidigt är mindre än vad man tidigare trott. En del av den uppvärmning som konstaterats hänger istället ihop med naturliga variationer.

  – Även med den här lägre temperaturhöjningen är det absolut nödvändigt att vidta åtgärder, inte minst på emissionssidan där det idag inte händer någonting, men även genom breda utbildningsinsatser, säger Caroline Leck.

  Populära quizer om vetenskap:

  Vem var det som fräste åt Albert Einstein? quiz.svd.se Har du koll på de nya vetenskapliga rönen? quiz.svd.se Vilken vetenskapsmandog hos drottningen? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X