Annons

Människan har rätt att födas

FOSTERDIAGNOSTIK. Om KUB-testet blir rutin i mödrahälsovården är ­människovärdet i fara. Förr ställde man diagnos för att bota, nu kan ­diagnosen Downs syndrom leda till abort och rätten att födas och leva ­urholkas, skriver professor Erwin Bischofberger och vetenskapsjournalisten Sture Gustafson, båda tidigare ledamöter i Statens medicinsk-etiska råd.

Under strecket
Publicerad

Människan danas i det fördolda, i en fortlöpande livsprocess inne i kvinnans kropp. I nio månader ­ruvar hon där på sin identitet. På många sätt ger hon sin existens till känna.

Vi noterar hennes rörelser, och om vi lyssnar uppmärksamt hör vi ljudet av det ännu ofödda barnets hjärta. Medan vi väntar på att det ska träda ut i vår synliga gemenskap omger vi det med drömmar och önskningar.

Annons
Annons
Annons