X
Annons
X

Människa och djur har oväntat lik arvsmassa

Människans arvsmassa innehåller färre gener än tidigare besked från det stora projekt som kartlägger arvsmassan. Genantalet har sjunkit till max 25 000 när den nu avslutade kartläggningen presenteras. Kunskapen bekräftar att människans DNA är oväntat lik arvsmassan hos andra djur och även växter.

Nyheterna från det mångmiljonslukande Hugo-projektet (kallat HPG-projektet) för att kartlägga människans hela arvsmassa kan förefalla förvirrande.

Den 26 juni 2000 fick världen veta att nu var HPG i stort sett klart med sin gigantiska DNA-kartläggning. Samma besked kom från den privata konkurrenten, företaget Celera ägt av den kontroversiella genforskaren Craig Venter. HPG-chefen Francis Collins och Craig Venter hyllades i direktsänd tv över hela världen av en lyckligt leende amerikansk president Bill Clinton.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X