Annons

Männen underkänns när mammorna får barnbidraget

Det är inte rimligt att samhället via regler i skatte- och bidragssystem konserverar gamla fördomar. Genom att införa delat barnbidrag kan vi bryta den kollektiva nedvärderingen av papporna. Det skriver Nalin Pekgul och Carina Ohlsson, S-kvinnor.

Under strecket
Publicerad

Nyligen presenterade regeringens särskilda utredare Göran Harnesk betänkandet
Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull. Utredningen föreslår bland annat att lagen från 1947 om att hela barnbidraget i alla lägen ska utbetalas till mamman ska avskaffas. Vi skulle därmed kunna få en könsneutral lagstiftning som bättre speglar dagens familjeförhållanden. Förslaget till delat barnbidrag vid växelvis boende är en principiellt mycket viktig jämställdhetsfråga.

S-kvinnor har drivit denna fråga länge och den socialdemokratiska regeringen ville ändra lagstiftningen redan 2006, men Vänstern och de borgerliga partierna förenades då och röstade nej till det socialdemokratiska förslaget. Att Vänsterpartiet svek i frågan om könsneutrala barnbidrag är obegripligt. Samma Vänsterparti har motionerat i riksdagen om att individualisera föräldraförsäkringen med motiveringen att barn är båda föräldrarnas ansvar.

Annons
Annons
Annons